Vùng Nuôi Tân Hồng

Tân Hồng 1: diện tích 10 ha, tại Ấp Bắc Trang 2, Xã Tân Công Chí, Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp

Tân Hồng 2: diện tích 30 ha, tại Ấp Bắc Trang 2, Xã Tân Công Chí, Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp

Tân Hồng 3: diện tích 60 ha, tại Ấp Gò Da, Xã Bình Phú, Huyện Tân Hồng, Đồng Tháp

Vùng Nuôi Tam Nông

Tam Nông 1: diện tích 45 ha, 57 ao, tại Ấp Phú Thọ B, xã Phú Thọ, huyện Tam Nông, Đồng Tháp

Tam Nông 2: diện tích 15 ha, 12 ao, tại Ấp Phú Thọ C, xã Phú Thọ, huyện Tam Nông, Đồng Tháp

Vùng Nuôi Sa Đéc

Diện tích: 9 ha, 8 ao, tại Ấp Đông Giang, Xã Tân Khánh Đông, TP Sa Đéc

Vùng Nuôi Hồng Ngự

Hồng Ngự 1: 6 ha, 15 ao nuôi cá giống tại TP Hồng Ngự

Hồng Ngự 2: 42 ha, 19 ao, xã An Bình B, TP Hồng Ngự

Hình Ảnh Vùng Nuôi